Pole tekstowe: Oferta:  Malarnie proszkowe i ciekłe

Malarnie to wydziały (zespoły urządzeń) przeznaczone do nakładania powłok ochronnych i dekoracyjnych.

W zależności od rodzaju stosowanych farb dzielą się na malarnie proszkowe oraz malarnie ciekłe (wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe).

Malarnie w zależności od potrzeb składają się z:

· Urządzeń do przygotowania powierzchni takich jak agregaty natryskowe do fosforanowania, myjnie natryskowe, linie wanien do obróbki zanurzeniowej,

· Kabin malarskich proszkowych lub ciekłych,

· Aplikacji natryskowych lub napylających,

· Suszarek do farb ciekłych, suszarek (pieców) do polimeryzacji farb proszkowych, suszarek po wodzie,

· Transportu technologicznego (mechanicznego o ruchu ciągłym lub taktowym podwieszonego lub podłogowego, ręcznego podwieszonego lub na wózkach),

· Urządzeń do neutralizacji ścieków.

 

Urządzenia mogą być zorganizowane w tzw. system gniazdowy lub linie. Wybór rozwiązania zależy od zakładanej wydajności, gabarytów malowanych przedmiotów, wymagań dotyczących jakości powłoki oraz różnorodności malowanych detali.

Oferujemy Państwu pomoc w doborze odpowiedniej technologii malowania oraz urządzeń.

Zapraszamy do współpracy.

Malarnie proszkowe i ciekłe

Kabina proszkowa

KONTAKT:

Tel.: (043) 843 06 65

Faks: (043) 843 06 65

Tel. kom.: (0601) 34 51 96

Tel. kom.: (0601) 81 49 35

E-mail: ekotech.wielun@neostrada.pl

E-mail: info@ekotech.wielun.pl

Fragment linii malarskiej do farb proszkowych