Malarnie proszkowe i ciekłe
piec do farb proszkowych kabina do farb proszkowych

Malarnie to wydziały (zespoły urządzeń) przeznaczone do nakładania powłok ochronnych i dekoracyjnych.

W zależności od rodzaju stosowanych farb dzielą się na malarnie proszkowe oraz malarnie ciekłe (wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe).

Malarnie w zależności od potrzeb składają się z:

  • urządzeń do przygotowania powierzchni takich jak agregaty natryskowe do fosforanowania, myjnie natryskowe, linie wanien do obróbki zanurzeniowej,
  • kabin malarskich proszkowych lub ciekłych,
  • aplikacji natryskowych lub napylających,
  • suszarek do farb ciekłych, pieców do polimeryzacji farb proszkowych, suszarek po wodzie,
  • transportu technologicznego (mechanicznego o ruchu ciągłym lub taktowym podwieszonego lub podłogowego, ręcznego podwieszonego lub na wózkach),
  • urządzeń do neutralizacji ścieków.

Urządzenia mogą być zorganizowane w tzw. system gniazdowy lub linie. Wybór rozwiązania zależy od zakładanej wydajności, gabarytów malowanych przedmiotów, wymagań dotyczących jakości powłoki oraz różnorodności malowanych detali.

Oferujemy Państwu pomoc w doborze odpowiedniej technologii malowania oraz urządzeń.

Zapraszamy do współpracy.

piec do farb proszkowych kabina do farb proszkowych