Pole tekstowe: Oferta:  Urządzenia do usuwania powłok metodą termiczną

Urządzenia do usuwania powłok lakierniczych metodą pirolizy zwane inaczej piecami do pirolizy służą do usuwania zbędnych powłok z przedmiotów metalowych takich jak: zawieszki, kraty, przedmioty pomalowane wadliwie itp.. Oprócz zastosowania w lakierniach stosuje się je do usuwania lakierów elektroizolacyjnych np. przy wyzwajaniu silników, odlakierowaniu blach generatorowych itp..

Proces przebiega z wykorzystaniem zjawiska pirolizy i polega na termicznym rozkładzie usuwanej powłoki.

Piece do pirolizy mogą być ogrzewane: gazem (ziemnym,  LPG) lub olejem opałowym.

Podstawowe zalety produkowanego przez nas urządzenia to:

· Możliwość usuwania różnorodnych powłok malarskich (farby proszkowe, rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne, lakiery elektroizolacyjne itp.),

· Możliwość usuwania powłok malarskich z przedmiotów o złożonych kształtach,

· Automatyczny przebieg procesu (rola obsługi sprowadza się do za i rozładunku wsadu),

· Zastosowanie dopalacza termicznego jako urządzenia oczyszczającego gazy z zanieczyszczeń (dopalacz termiczny umożliwia skuteczne dopalenie szerokiej gamy zanieczyszczeń gazowych),

· Ścisła kontrola parametrów procesu z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego (dzięki reżimowi technologicznemu oczyszczane przedmioty nie ulegają zniekształceniu oraz nie tracą swych własności mechanicznych).

· Przebieg procesu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska kompleksowo rozwiązujący problem zanieczyszczeń.

Ponadto oferujemy urządzenia (myjki) do zmywania pozostałości popiołów po procesach usuwania lakierów. Myjki mogą być automatyczne lub półautomatyczne.

Zapraszamy do współpracy.

Urządzenia do usuwania powłok metodą termiczną

Urządzenie do usuwania powłok lakierniczych

Widok z boku

KONTAKT:

Tel.: (043) 843 06 65

Faks: (043) 843 06 65

Tel. kom.: (0601) 34 51 96

Tel. kom.: (0601) 81 49 35

E-mail: ekotech.wielun@neostrada.pl

E-mail: info@ekotech.wielun.pl

Urządzenie do usuwania powłok lakierniczych

Widok z przodu