Urządzenia do usuwania powłok metodą termiczną
piec do pirolizy piec do pirolizy

Urządzenia do usuwania powłok lakierniczych metodą pirolizy, zwane inaczej piecami do pirolizy, służą do usuwania zbędnych powłok z przedmiotów metalowych, takich jak: zawieszki, kraty, przedmioty pomalowane wadliwie itp. Oprócz zastosowania w lakierniach stosuje się je do usuwania lakierów elektroizolacyjnych np. przy wyzwajaniu silników, odlakierowaniu blach generatorowych itp.

Proces przebiega z wykorzystaniem zjawiska pirolizy i polega na termicznym rozkładzie usuwanej powłoki.

Piece do pirolizy mogą być ogrzewane gazem (ziemnym, LPG) lub olejem opałowym.

Podstawowe zalety produkowanego przez nas urządzenia to:

  • możliwość usuwania różnorodnych powłok malarskich (farby proszkowe, rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne, lakiery elektroizolacyjne itp.),
  • możliwość usuwania powłok malarskich z przedmiotów o złożonych kształtach,
  • automatyczny przebieg procesu (rola obsługi sprowadza się do załadunku i rozładunku wsadu),
  • zastosowanie dopalacza termicznego jako urządzenia oczyszczającego gazy z zanieczyszczeń (dopalacz termiczny umożliwia skuteczne dopalenie szerokiej gamy zanieczyszczeń gazowych),
  • kontrola parametrów procesu z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego.

Ponadto oferujemy urządzenia (myjki) do zmywania pozostałości popiołów po procesach usuwania lakierów.

Zapraszamy do współpracy.

piec do pirolizy piec do pirolizy