Pole tekstowe: Oferta:  Transport technologiczny

Oferowany przez nas transport technologiczny można podzielić na:

1. Ze względu na rodzaj napędu:

· Mechaniczny,

· Ręczny.

2. Ze względu na sposób transportu detalu:

· Podwieszony,

· Podłogowy.

 

Przenośniki mechaniczne ze względu na rodzaj ruchu dzielimy na:

· O ruchu ciągłym,

· O ruchu taktowym.

Stosujemy układy z płynną regulacją prędkości jazdy i samoczynnym smarowaniem łańcucha.

 

W malarniach o gniazdowym systemie organizacji najczęściej stosowany  jest transport podwieszony ręczny.

Do podstawowych zalet powyższego transportu należą:

· Wymagana niewielka powierzchnia,

· Niski koszt inwestycyjny i eksploatacyjny,

· Wysoka elastyczność.

W liniach malarskich zastosowanie znajduje transport podwieszony mechaniczny jednotorowy lub POWER & FREE.

Do podstawowych zalet transportu podwieszonego jednotorowego można zaliczyć bardzo wysoką wydajność linii. 

Oprócz malarni przenośniki nasze mogą także pracować w liniach montażowych, magazynach itp..

Zapraszamy do współpracy.

 

Transport technologiczny

Transport podwieszony jednotorowy

Widok stacji napędowej

KONTAKT:

Tel.: (043) 843 06 65

Faks: (043) 843 06 65

Tel. kom.: (0601) 34 51 96

Tel. kom.: (0601) 81 49 35

E-mail: ekotech.wielun@neostrada.pl

E-mail: info@ekotech.wielun.pl

Transport podwieszony jednotorowy

Widok stacji napinającej i napędowej

Transport podwieszony jednotorowy

 Fragment toru