Transport technologiczny
transport podwieszony przenośnik mechaniczny

Oferowany przez nas transport technologiczny można podzielić na:

 1. ze względu na rodzaj napędu:
  • mechaniczny,
  • ręczny;
 2. ze względu na sposób transportu detalu:
  • podwieszony,
  • podłogowy.

Przenośniki mechaniczne ze względu na rodzaj ruchu dzielimy na:

 • o ruchu ciągłym,
 • o ruchu taktowym.

Stosujemy układy z płynną regulacją prędkości jazdy i samoczynnym smarowaniem łańcucha.

W malarniach o gniazdowym systemie organizacji najczęściej stosowany jest transport podwieszony ręczny.

Do podstawowych zalet powyższego transportu należą:

 • wymagana niewielka powierzchnia,
 • niski koszt inwestycyjny i eksploatacyjny,
 • wysoka elastyczność.

W liniach malarskich zastosowanie znajduje transport podwieszony mechaniczny jednotorowy lub POWER & FREE.

Oprócz malarni przenośniki nasze mogą także pracować w liniach montażowych, magazynach itp.

Zapraszamy do współpracy. transport podwieszony przenośnik mechaniczny